Giới thiệu Máy Phân Tích Cấu Trúc Đầu dò và Thiết bị
line_2
Giới thiệu chức năng của phần mềm máy phân tích cấu trúc dòng RapidTA, TAdviser

Có khả năng vẽ đồ thị, tính toán và xuất dữ liệu ngay lập tức từ máy đo để sử dụng trong các ứng dụng khác. Các chức năng chính quan trọng bao gồm:

Tính năng tìm điểm không tự động

Chức năng chính của "Tính năng tìm điểm không tự động" là đo khoảng cách giữa đầu dò và đế, với khả năng hiệu chỉnh độ cao, cho phép máy được tháo rời để di chuyển cũng như có thể kết hợp với các phụ kiện khác nhau để phân tích mẫu.

Hiệu chuẩn lực

Cảm biến lực (loadcell) có độ dốc thay đổi nhẹ theo môi trường và thời gian sử dụng. Việc hiệu chuẩn lực được thực hiện trước mỗi lần sử dụng để đảm bảo khả năng truy xuất của cảm biến lực. Người dùng sử dụng chuẩn cân ngoài để hiệu chuẩn, chỉnh sửa độ dốc và chỉ điều chỉnh giao điểm khi mỗi lần về không. Điều này đảm bảo dữ liệu chính xác.

Xuất đồ thị, dữ liệu gốc, kết quả tính toán

Dữ liệu gốc được vẽ đồ thị và tính toán tự động bởi phần mềm. Đồ thị (Curve), dữ liệu gốc (Raw Data), và kết quả (Result) có thể được xuất thành tệp hình ảnh, Excel.

Phương pháp tính toán

Sau khi thí nghiệm hoàn thành, dữ liệu gốc được dùng để vẽ đồ thị. Sau khi vẽ xong, phần mềm sẽ tự động tính toán dữ liệu. Có thể tính giá trị tối đa dương, diện tích dương, giá trị tối đa âm, diện tích âm, v.v., và có thể thêm các mục tính toán mới theo nhu cầu của người dùng.

Giao diện phần mềm máy phân tích cấu trúc TAdviser

Tadviser

Trục Y là lực (gf), trục X là thời gian (giây), và việc di chuyển đầu dò lên xuống có thể được điều khiển bằng các nút bên phải.

line_3

Horn Instruments Co., Ltd. Vat 53070335

8F., No. 213, Sec. 2, Qingfeng Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 337051, Taiwan
TEL:+886 3-3819203  FAX: +886 3-3819338 E-mail sam@horninstr.com.tw